xslelut.fi XS Lelut

Ehdot

XS Lelutin ehdot koskevat tasavertaisesti kaikki ostavia asiakkaita.
XS Lelutin edustajan, OY Anvolin (yritystunnus 2760806-7; osoite Urho Kekkosen katu 4-6E, Helsinki 00100) ja ostavien asiakkaiden suhteissa noudatetaan OY Anvolin laatimia yleisiä ehtoja ja Suomen tasavallassa voimassa olevia lakeja, erityisestsi sopimuslakia, kuluttajansuojalakia ja kauppalakia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta nro 524/2013 kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisemisesta.

Tilausehdot

1. Tilauksen vahvistaminen ja voimaantulo
1.1. Tilaus vahvistetaan XS Lelutin verkkokaupasta (jäljempänä ”ostaja”) tekevän henkilön ja  xslelut.fi:n edustajan OY Anvolin (yritystunnus 2760806-7; osoite Urho Kekkosen katu 4-6E, Helsinki 00100, jäljempänä myös ”myyjä”) välillä. Tilausvahvistus vastaa osto- ja myyntisopimuksen allekirjoittamista.
1.2. Ostaja tekee tilauksen sähköisesti lisäämällä tuotteen virtuaaliseen ostoskoriin.
1.3. Tilaus astuu voimaan, kun ostaja klikkaa linkkiä ”Submit Order” / ”Lähetä tilaus” ja hyväksyy nämä ehdot.
1.4. Myyjä lähettää tilausvahvistus ostajan sähköpostiin tehdystä tilauksesta.
 Myös asiakas näkee laskut ja tilaukset xslelut.fi -palvelun asiakasympäristössä, jos asiakas on kirjautunut sisään käyttäjänimellään ja salasanallaan.
1.5. Suosittelemme, että tilattaessa ollaan tarkkoja, jotta tietoihin ja tilattavien tuotteiden määrään ei tule virheitä. Ostaja on vastuussa kirjoitetun tilauksen oikeellisuudesta.
1.6. Tilaus astuu voimaan, kun laskun summa on saapunut OY Anvolin tilille.

2. Hinta
2.1. OY Anvolin verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroina. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
2.2. Jos ostaja tekee ostoksen, ja ostoskorin arvo on alle 50 euroa, hintaan lisätään kuljetusmaksu 9,95 €, kun tilaus pyydetään toimittamaan Itella SmartPOST-palveluun.
2.3. Jos ostaja tekee ostoksen ja ostoskorin arvo on yli 50 €, tuotteet toimitetaan ostajan ilmoittamaan pakettiautomaattiin veloituksetta.
2.4. Jos tuote on niin suuri, ettei se mahdu pakettiautomaattinen, ainoa kuljetustapa on kuriiripalvelu (19€).
2.5. Jos ostoskorin arvo on 100 € tai enemmän, tilaus toimitetaan kaikkialle Suomeen veloituksetta.

3. Tuotteiden maksaminen
3.1. Ostajan tulee maksaa tuotteista OY Anvolin lähettämän maksun mukaan joko linkin kautta, tilisiirtona tai luottokortilla. Myös osamaksut ovat mahdollisia. Myyjä pidättää oikeuden perua tilauksen ja laskun, jos ostaja ei ole maksanut laskua 5 (viiden) päivän kuluessa.
3.2. Ostajan tulee maksaa tuotteista OY Anvolin tilille laskussa mainittuun pankkiin.

4. Tuotteiden toimittaminen
4.1. Varastotuotteiden toimitusaika on korkeintaan 5 työpäivää (yleensä tuotteet lähetetään 1 – 2 työpäivässä). Toimitusaika lasketaan siitä, kun tilaus astuu voimaan, katso artiklaa 1.
4.2. Tilatut tuotteet toimittavat Itella SmartPOST.
4.3. Ostaja vastaa toimituksen viivästymisestä, jos se johtuu siitä, että virheellisesti tai epäselvästi ilmoitettua toimitusosoitetta ei löydetä.
4.4. Suosittelemme, että ostaja tarkastaa pakkauksen ja tuotteiden määrät. Jos pakkaus tai tuote on kärsinyt kuljetusvaurioita, se pitää palauttaa, ja se korvataan uudella ehjällä pakkauksella ja tuotteella.
4.5. Mikäli pakkauksesta tai tuotteesta valitetaan myöhemmin, ostajan tulee tuotteita palauttaessaan ottaa huomioon vahingoittuneen pakkauksen / vahingoittuneen tuotteen arvon aleneminen.

5. Tuotteiden palauttaminen ja tilauksen peruminen
5.1. Ostajalla on oikeus 14 päivän kuluessa palauttaa tuotteet tai vaihtaa ne samanarvoisiin toisiin tuotteisiin, mikäli ne ovat sopimattomia. Tuotteiden palauttamiseksi myyjälle tulee lähettää sopimuksen perumishakemus verkkokauppa@xslelut.fi
5.2. Ostaja palauttaa tuotteet ja ilmoittaa siitä etukäteen myyjälle.
5.3. Jos palautettujen tuotteiden pakkaus tai itse tuote on vahingoittunut, myyjän tulee ottaa huomioon vahingoittuneen pakkauksen / vahingoittuneen tuotteen arvon aleneminen.
5.4. Kun tuotteita palautetaan, kehotamme ilmoittamaan palautusilmoituksessa laskun numeron, ostajan nimen, tilinumeron ja tuotteiden palautuksen syyn menettelyn helpottamiseksi ja paremman tuotteen/palvelun tarjoamiseksi.
5.5. Myyjän pitää suorittaa palautus 14 päivän kuluessa perumishakemuksen vastaanotosta, mutta ei ennen kuin ostaja on palauttanut tilatut tuotteet myyjälle. Ostajalla on oikeus saada takaisin kaikki maksut, mikäli hän käyttää perumisoikeuttaan, sikäli kun myyjällä ei ole mitään vaatimuksia, mukaan lukien tuotteiden lähetysmaksu (jos se on lisätty tilaukseen). Jos ostaja ei ole muuta pyytänyt, raha palautetaan sille samalle pankkitilille, jolta maksu maksettiin.
5.6. Jos ostaja on valinnut kalleimman toimitustavan, lähetysmaksu hyvitetään myyjän toimituspaikkaan toimittamiselle tarjoamansa edullisimman hinnan mukaan.
5.7. Jos palautettu tuote on vahingoittunut, eikä OY Anvol ole aiheuttanut vahinkoa, ja jos ostaja ei ole käyttänyt tuotetta sen oikeaan käyttötarkoitukseen, OY Anvolilla on oikeus vähentää aiheutettu vahinko palautettavasta summasta.
5.8. Jos ostaja ei hyväksy vähennettävää summaa, ostajalla on oikeus pyytää riippumatonta asiantuntijaa selvittämään tuotteiden vahingoittuminen. Riippumattoman asiantuntijan kustannukset maksaa se osapuoli, jonka kanta osoitetaan perusteettomaksi.
5.9. Jos tuotteet palautetaan osittain ja kuljetusmaksua ei ole maksettu etukäteen (ostohinta oli yli 50 €), kuljetusmaksu velotetaan hinnaston mukaan ja palautettujen tuotteiden määrän suhteessa.
5.10. Terveys- tai hygieniasyistä palauskelvottomia tuotteita, jotka on toimituksen jälkeen avattu (kuten tutteja, vauvanpulloja, hygienia- ja kosmetiikkatuotteita jne.) ei voi palauttaa.

6. Vaatimuksen lähettäminen ja myyntitakuu
6.1. Myyjän tulee vastata 15 päivän kuluessa kirjallisesti ostajan lähettämään vaatimukseen. Jos myyjä tarvitsee vastaamiseen enemmän aikaa, hän ilmoittaa asiasta ostajalle ja ilmoittaa viivästymisen syyn ja vastauksen määräajan.
6.2. Myyjä on vastuussa ostajalle, mikäli tuote ei vastaa vaatimuksia, kaksi vuotta siitä, kun tuote on toimitettu ostajalle.
6.3. Kun tuote on myyty kuluttajalle, oletetaan, että sopimusehtojen vastaamattomuus, joka tapahtui kuuden kuukauden sisällä tuotteen toimittamisesta asiakkaalle, oli olemassa siirron aikana, ellei tällainen olettamus ei ole ristiriidassa tuotteen tai vian luonteen kanssa.
6.4. Kuluttajan lakiin perustuvien oikeuksien lisäksi tuotteella on valmistajan (maahantuojan) takuu. Takuuehdot on liitetty jokaiseen tuotteeseen, mikäli tuotteella on takuu.
6.5. Valmistaja ei vastaa seuraavista:
 a)     ostajan tuotteella aiheuttama vika,
 b)     vahinko/viat, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä muuhun kuin mihin se on tarkoitettu,
 c)     vahinko/viat, jotka johtuvat siitä, että tuotetta ei ole huollettu käyttöohjeissa neuvotulla tavalla.
6.6. Ilmoitus siitä, että tuote ei vastaa vaatimuksia, tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen verkkokauppa@xslelut.fi tai siitä tulee ilmoittaa puhelimitse numeroon +358 4086 87968
6.7. Mikäli tuote ei vastaa vaatimuksia tai on viallinen, ostajalla on oikeus vaatia tuotteen korjaamista sekä tuotteen vaihtamista vaatimusten mukaiseen ja virheettömään tuotteeseen tai perua tilaus ja palauttaa tuote.
6.8. Mikäli vaatimus esitetään, palautuskustannukset maksaa myyjä ensimmäisten viiden kuukauden aikana, ja jäljellä olevien 1,5 vuoden aikana vain jos vaatimus perustellaan ja tuotteessa on havaittu valmistusvirhe.
6.9. Mikäli tuotteen havaitaan, että tuote ei vastaa vaatimuksia, ostajan velvollisuus on ilmoittaa asiasta kahden kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä. Tuotetta ei saa käyttää, jos siinä on havaittu vika.

7. Ostajan henkilötietojen käsittely
7.1. Kun ostos tehdään xslelut.fi -palvelun kautta ja ostoksen toteuttamiseksi myyjä kerää ostajasta seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, osoite (kun käytetään kuriiripalvelua), puhelinnumero, sähköpostiosoite.
7.2. Henkilötiedot kerätään ja niitä käsitellään ostajan ja Anvol OY:n välisen osto- ja myyntisopimuksen toteuttamiseksi ja posti- tai kuriiripalvelujen järjestämiseksi.
7.3. Henkilötietojen pääkäsittelijä on OY Anvol, yritystunnus 2760806-7; osoite Urho Kekkosen katu 4-6E, Helsinki 00100.
7.4. OY Anvol välittää ostajan henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli niiden välittäminen on tarpeen posti- tai kuriiripalvelujen järjestämiseksi. Posti- tai kuriiripalvelujen tarjoajien ja OY Anvolin välillä on tehty sopimus, joka varmistaa ostajan henkilötietojen ja niiden tarkoituksenmukaisen käsittelyn turvallisuuden.
7.5. OY Anvol voi välittää ostajan henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman ostajan etukäteen antamaa suostumusta vain lain edellyttämissä tapauksissa ja laeissa säädetyin ehdoin.
7.6. Ostajalla on milloin tahansa oikeus ottaa yhteyttä OY Anvoliin ja pyytää saada tutkittavakseen henkilötietonsa, lopettaakseen niiden käsittelyn, vaatiakseen niiden poistamista tai käyttää hänellä Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.
7.7. Ostajalla on oikeus perua milloin tahansa suostumuksensa käsitellä henkilötietojaan, mutta tämä ei vaikuta edeltävään ostajan suostumuksella tehtävään henkilötietojen käsittelyyn.
7.8. OY Anvolin tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi . Kun ostaja ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan, ostajan tulee vastata pyyntöön kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluttua sähköpostiviestin vastaanottamisesta.
7.9. Jos henkilötietojen keräämisen tarkoitus on täytetty, poistamme liialliset henkilötiedot seuraavasti:
 a. Asiakaskortin tiedot 7 vuoden kuluttua tietojen keräämisestä;
 b. Verkkokaupan asiakastilin tiedot seitsemän vuoden kuluttua tietojen keräämisestä;
 c. Ostajan henkilötiedot poistetaan 7 vuoden kuluttua ostoksen tekemisestä.
7.10. Ostaja pidättää oikeuden esittää valitus OY Anvolia vastaan tietosuojaneuvostolle (Data Protection Inspectorate).
7.11. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy asiakirjasta ”OY Anvolin asiakirjasta tietosuojakäytäntö”.

 8.  Henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
8.1. Ostaja voi liittyä mukaan saamaan OY Anvolin suoramarkkinointitarjouksia.
8.2. Suoramarkkinointikanavia ovat SMS-tekstiviestit, sähköpostiviestit ja perinteinen posti.
8.3. Ostaja suostuu vapaaehtoisesti siihen, että hänen henkilötietojaan käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.
8.4. Ostaja antaa vapaaehtoisen suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön suoramarkkinointitarkoituksiin rekisteröitymällä verkkokaupan käyttäjäksi, tekemällä ostoksia verkkokaupasta, täyttämällä tarvittavat kentät verkkokaupan sivustolla tai täyttämällä asiakaskortin rekisteröintilomakkeen tarvittavat kentät.
8.5. Ostajalla on oikeus perua milloin tahansa suostumuksensa ottaa vastaan suoramarkkinointitarjouksia. Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin lopetetaan, kun asiakkaan henkilötietojensa käsittelemiselle antama lupa perutaan.
8.6. Ostajalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointimateriaalien lähettäminen, milloin tahansa noudattamalla suoramarkkinointimateriaaleissa sitä varten annettuja ohjeita.
8.7. Asiakas voi milloin tahansa pyytää poistamaan, korjaamaan tai päivittämään suoramarkkinointitarkoituksiin kerätyt henkilötietonsa ja kieltää niiden käsittelyn. Henkilötietojensa poistamista tai päivittämistä tai niiden käsittelyn kieltämistä varten ostajan pitää lähettää sähköpostia tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi  tai täyttämällä täältä löytyvän lomakkeen.
8.8. Oikeutetun intressin perusteella OY Anvol käyttää IT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat henkilökohtaisten lähettämisen asiakkaalle ja/tai ostajalle.

9. Ostajan henkilötietojen välittäminen eteenpäin
9.1. OY Anvol välittää ostajan henkilötietoja seuraavilla kolmansille osapuolille:
 a. Kuljetus- tai kuriiripalvelujen tarjoajille näiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;
 b. Suostumuksen perusteella suoramarkkinointipalvelujen tarjoajille;
 c. Kirjanpitopalvelujen tarjoajille lakiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi;
 d. Suostumuksen perusteella IT-palvelujen tarjoajille;
 e. Muiden lakeihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

10. “Sisäänrakennettu yksityisyyden suoja” (Data protecion by design) ja ”oletusarvoinen yksityisyyden suoja” (Data protection by default)
10.1. Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen korkean tason suojauksen varmistamiseksi OY Anvol suorittaa kaikki kohtuulliset tekniset ja organistoriset toimenpiteet taatakseen henkilötietojen turvallisuuden.
10.2. OY Anvol varmistaa, että olemassa olevat informaatiojärjestelmät, muut teknologiat ja talon sisäiset työjärjestelmät on suunniteltu noudattaen relevantteja ja ajanmukaisia turvatoimia, jotka tarvitaan henkilötietojen turvallista käsittelyä varten.
10.3. Kaikkia ostajan käynnin aikana ja OY Anvolin verkkokaupassa tehtyjen ostosten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena informaationa. Salattu yhteydenpitokanava pankkien kanssa varmistaa ostajalle hänen henkilötietojensa ja pankkiyteystietojensa turvallisuuden.

11. Muut ehdot
11.1. OY Anvol ei vastaa ostajalle aiheutuneesta vahingosta tai toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai tuotteiden toimituksen viivästyminen johtuu olosuhteista, joihin OY Anvol ei ole voinut vaikuttaa ja joiden tapahtumista ei ole voitu ennakoida eikä OY Anvol ole voinut niistä tietää (force majeure).
11.2. OY Anvol ratkaisee asiakkaidensa kanssa ilmenevät väärinkäsitykset rauhanomaisesti ja neuvottelemalla.
11.3. Kuitenkin jos osapuolet eivät löydä sopivaa ratkaisua, ostajalla on oikeus viedä riita kuluttajariitalautakuntaan tai ostajan asuinmaan käräjäoikeuteen.
11.4. Myyjä kiinnittää ostajan huomion verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin (ODR-foorumiin) Euroopan parlamentin neuvoston asetuksen (EU) nro 524/2013 mukaisesti, jossa kuluttajariitoja voidaan ratkaista verkkovälitteisesti. Internetiin perustuva riidanratkaisufoormu on suunniteltu erityisesti rajat ylittävien riitojen ratkaisemiseen mahdollistamalla sen, että kuluttaja-ostaja voi löytää sopivan oikeusistuinten ulkopuolisen tahon käsittelemään tietyn riidan jäsenvaltiossaan. ODR-foorumi löytyy osoitteesta: http://ec.europa.eu/consumers/odr/