Tietosuojakäytäntö


Tämä tietosuojakäytäntö:
-     selittää, mitä me teemme asiakkaan* ja/tai ostajan henkilötiedoilla,
-     selittää, kuinka me keräämme, käytämme ja suojelemme asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietoja,
-     auttaa asiakasta ja/tai ostajaa ymmärtämään, kuinka heidän henkilötietojaan kerätään ja käytetään ja mitkä ovat asiakkaan ja/tai ostajan hänen henkilötietojaan koskevat oikeudet.

* Henkilöä, joka on rekisteröitynyt asiakkaaksi verkko- tai vähittäiskaupassa ostosta tekemättä, sanotaan Anvol OY:n asiakkaaksi.

1. Yleistä
Rekisterinpitäjä on Anvol OY, yritystunnus 2760806-7, osoite Urho Kekkosen katu 4-6E, 00100 Helsinki FINLAND.
Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen käsittelyssä Anvol OY noudattaa Viron ja Euroopan unionin lakeja. Kaikki Anvol OY:n hallussa olevat asiakkaan ja/tai ostajan henkilötiedot on kerätty suoraan ostajalta ja/tai asiakkaalta.
Käytämme asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietoja tarkoituksiin, joita varten Anvol OY on ne kerännyt ja laajuudessa, joka on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.
Kun henkilötietojen keräämisen tarkoitus on täytetty, poistamme liialliset henkilötiedot seuraavasti:
-     Asiakasuskollisuuskortin tiedot seitsemän vuoden kuluttua tietojen keräämisestä;
-     Verkkokaupan asiakastilin tiedot seitsemän vuoden kuluttua tietojen keräämisestä;
-     Ostajan henkilötiedot poistetaan seitsemän vuoden kuluttua ostoksen tekemisestä.

Anvol OY voi tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöön milloin tahansa henkilötietojen suojausvaatimusten mukaisesti.

2. Henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
Anvol OY:n asiakas ja/tai ostaja voivat tilata suoramarkkinointitarjouksia. Suoramarkkinointikanavia ovat SMS-tekstiviestit, sähköpostiviestit ja perinteinen posti.
Suoramarkkinoinnin tarkoituksissa Anvol OY välittää asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointipalvelun tarjoajalle henkilötietojen suojausvaatimuksia noudattaen.
Anvol OY:n asiakas ja/tai ostaja antavat vapaaehtoisen suostumuksensa siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.
Asiakas ja/tai ostaja antavat suostumuksensa suoramarkkinointiin ruksaamalla tarvittavan suostumusruudun. Asiakas ja/tai ostaja antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, kun he rekisteröityvät asiakkaina verkkokauppaan, kun he tekevät ostoksen verkkokaupasta, täyttämällä tarvittavat kentät vieraillessaan verkkokaupan verkkosivustolla, tai täyttämällä asiakasuskollisuuskorttia varten rekisteröintilomakkeen asianomaiset kentät vähittäismyymälässä. Anvol OY välittää ostajan ja/tai asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointipalvelua tarjoaville yhteistyökumppaneilleen.
Asiakkaalla ja/tai ostajalla on oikeus perua milloin tahansa henkilötietojensa suoramarkkinointitarkoituksiin käyttämiseen antamansa lupa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta henkilötietojen aiempaan käsittelyyn, joka perustui asiakkaan ja/tai ostajan aiemmin antamaan suostumukseen.
Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin lopetetaan, kun asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojensa käsittelemiselle antama lupa perutaan.
Oikeutetun intressin perusteella Anvol OY käyttää IT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat henkilökohtaisten tarjousten lähettämisen asiakkaalle ja/tai ostajalle.
Asiakas, joka on rekisteröitynyt käyttäjänä verkkokauppaan, voi perua suostumuksensa ottaa vastaan suoramarkkinointimateriaaleja kirjautumalla verkkokauppaan / ottamalla suoraan yhteyttä Anvol OY:n tietosuojavastaavaan.
Asiakas ja/tai ostaja voi milloin tahansa pyytää poistamaan, korjaamaan tai päivittämään suoramarkkinointitarkoituksiin kerätyt henkilötietonsa ja kieltää niiden käsittelyn. Henkilötietojensa poistamiseksi tai päivittämiseksi tai niiden käsittelyn lopettamiseksi asiakkaan ja/tai ostajan tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi tai täyttää lomake, joka on saatavana täältä.
 
3. Ostajan henkilötietojen käsittely oston tai myyntisopimuksen toimeenpanemiseksi
Ostajasta kerätään henkilötietoja osto- ja myyntisopimuksen tekemiseksi. Osto- ja myyntisopimuksen tekemistä varten ostajalta pitää kerätä seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite, johon kuriiripalvelu toimittaa tavarat.
Anvol OY voi välittää ostajan osto- ja myyntisopimuksen perusteella kerättyjä henkilötietoja kolmansille sopimusosapuolille (pakettipalvelun/kuriiripalvelun/suoramarkkinointipalvelun tarjoajille).
Ostajan osto- ja myyntisopimusta tehtäessä kerättyjä henkilötietoja tullaan säilyttämään seitsemän vuoden ajan kirjanpitolain mukaisesti.
 
4. Asiakkaan ja ostajan oikeudet
Asiakkaan ja/tai ostajan oikeudet ovat tärkeitä Anvol Oy:lle. Siksi alla selostetaan kaikki asiakkaan ja ostajan hänen henkilötietojaan koskevat oikeudet.
 
Asiakkaalla ja ostajalla on seuraavat oikeudet:
-     Asiakas ja/tai ostaja voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Anvol Oy:hyn hänen henkilötietojaan koskevista asioista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi .
-     Asiakas ja/tai ostaja voivat ottaa milloin tahansa yhteyttä Anvol Oy:hyn saadakseen nähdä henkilötietonsa.
-     Asiakas ja/tai ostaja voi ottaa milloin tahansa yhteyttä Anvol Oy:hyn päivittääkseen muuttuneet henkilötietonsa.
-     Asiakas ja/tai ostaja voi pyytää Anvol Oy:tä poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unohdetuksi).
-     Asiakas ja/tai ostaja voi pyytää Anvol Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
-     Asiakas voi pyytää Anvol Oy:tä siirtämään henkilötietonsa uuden rekisterinpitäjän haltuun.
-     Asiakas ja/tai ostaja voi ottaa henkilötietojensa käsittelyä koskevissa asioissa yhteyttä Anvol Oy:n tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa asiakaspalvelu@xslelut.fi. .
-     Anvol Oy:n asiakkaalla ja/tai ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaneuvostoon (Data Protection Inspectorate), mikäli hän haluaa tehdä henkilötietojensa käsittelyä koskevan valituksen.
 
5.   Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen välittäminen eteenpäin
Anvol Oy välittää ostajan ja/tai asiakkaan henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
-     Kuljetus- tai kuriiripalvelun tarjoajalle tämän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;
-     Suoramarkkinointipalvelun tarjoajille annetun suostumuksen perusteella;
-     Kirjanpitopalvelun tarjoajalle lakiin perustuvien vaatimusten noudattamiseksi;
-     IT-palvelujen tarjoajille näiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;
-     Muiden lakeihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.
 
6.   Tietosuojavastaava
Anvol Oy:n tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi. .
Tietosuojavastaavan tulee vastata asiakkaan ja/tai ostajan tekemiin tiedusteluihin viimeistään 30 päivän kuluttua kirjeen vastaanottamisesta.
 
7. “Sisäänrakennettu yksityisyyden suoja” (Data protecion by design) ja ”oletusarvoinen yksityisyyden suoja” (Data protection by default)
Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen korkean tason suojauksen varmistamiseksi Anvol Oy suorittaa kaikki kohtuulliset tekniset ja organistoriset organisatoriset taatakseen henkilötietojen suojauksen.
Anvol Oy yrittää varmistaa, että organisaatiossa käytetyt IT-järjestelmät, muut teknologiat ja työjärjestelmät on suunniteltu noudattaen relevantteja ja ajanmukaisia turvatoimia, jotka tarvitaan henkilötietojen turvallista käsittelyä varten. Kaikkia asiakkaan ja/tai ostajan käynnin aikana ja pankkiyhteystietojensa Anvol Oy:n verkkokaupassa tehtyjen ostosten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena informaationa. Salattu yhteydenpitokanava pankkien kanssa varmistaa ostajalle hänen henkilötietojensa ja pankkiyhteystietojensa turvallisuuden.
 
Henkilötietojen vastaanottajat ovat:
 
Asiakkaan tilaukset ja laskut:
-     IDS/Buum, Directo (kirjanpito-ohjelmisto)

Toimittajat – tilausten toimittamiseksi:
-     Itella

Maksupalvelujen tarjoajat – laskujen maksamista varten:
-     Checkout.fi

Tilastot – information kerääminen verkkokaupan käyttökokemuksen parantamiseksi:
-     Stacc (suositusten kerääminen)
-     Hotjar

Markkinointikanavat:
-     Sendsmaily
-     SMSJazz