Tietosuojakäytäntö


Tämä tietosuojakäytäntö:
-     selittää, mitä me teemme asiakkaan* ja/tai ostajan henkilötiedoilla,
-     selittää, kuinka me keräämme, käytämme ja suojelemme asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietoja,
-     auttaa asiakasta ja/tai ostajaa ymmärtämään, kuinka heidän henkilötietojaan kerätään ja käytetään ja mitkä ovat asiakkaan ja/tai ostajan hänen henkilötietojaan koskevat oikeudet.

* Henkilöä, joka on rekisteröitynyt asiakkaaksi verkko- tai vähittäiskaupassa ostosta tekemättä, sanotaan OY Anvolin asiakkaaksi.

1. Yleistä
Rekisterinpitäjä on OY Anvol, yritystunnus 2760806-7, osoite Urho Kekkosen katu 4-6E, Helsinki 00100 FINLAND.
Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen käsittelyssä OY Anvol noudattaa Viron ja Euroopan unionin lakeja. Kaikki OY Anvolin hallussa olevat asiakkaan ja/tai ostajan henkilötiedot on kerätty suoraan ostajalta ja/tai asiakkaalta.
Käytämme asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietoja tarkoituksiin, joita varten OY Anvol on ne kerännyt ja laajuudessa, joka on tarpeen näyden tarkoitusten täyttämiseksi.
Kun henkilötietojen keräämisen tarkoitus on täytetty, poistamme liialliset henkilötiedot seuraavasti:
-     Asiakasuskollisuuskortin tiedot seitsemän vuoden kuluttua tietojen keräämisestä;
-     Verkkokaupan asiakastilin tiedot seitsemän vuoden kuluttua tietojen keräämisestä;
-     Ostajan henkilötiedot poistetaan seitsemän vuoden kuluttua ostoksen tekemisestä.

OY Anvol voi tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöön milloin tahansa henkilötietojen suojausvaatimusten mukaisesti.

2. Henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
OY Anvolin asiakas ja/tai ostaja voivat tilata suoramarkkinointitarjouksia. Suoramarkkinointikanavia ovat SMS-tekstiviestit, sähköpostiviestit ja perinteinen posti.
Suoramarkkinoinnin tarkoituksissa OY Anvol välittää asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointipalvelun tarjoajalle henkilötietojen suojausvaatimuksia noudattaen.
OY Anvolin asiakas ja/tai ostaja antavat vapaaehtoisen suostumuksensa siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.
Asiakas ja/tai ostaja antavat suostumuksensa suoramarkkinointiin ruksaamalla tarvittavan suostumusruudun. Asiakas ja/tai ostaja antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, kun he rekisteröityvät asiakkaina verkkokauppaan, kun he tekevät ostoksen verkkokaupasta, täyttämällä tarvittavat kentät vierailleeseen verkkokaupan verkkosivustolla, tai täyttämällä asiakasuskollisuuskorttia varten rekisteröintilomakkeen asianomaiset kentät vähittäismyymälässä. OY Anvol välittää ostajan ja/tai asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointipalvelua tarjoaville yhteistyökumppaneilleen.
Asiakkaalla ja/tai ostajalla on oikeus perua milloin tahansa henkilötietojensa suoramarkkinointitarkoituksiin käyttämiseen antamansa lupa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta henkilötietojen edeltävään käsittelyyn, joka perustui asiakkaan ja/tai ostajan aiemmin antamaan suostumukseen.
Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin lopetetaan, kun asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojensa käsittelemiselle antama lupa perutaan.
Oikeutetun intressin perusteella OY Anvol käyttää IT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat henkilökohtaisten tarjousten lähettämisen asiakkaalle ja/tai ostajalle.
Asiakas, joka on rekisteröitynyt käyttäjänä verkkokauppaan, voi perua suostumuksensa ottaa vastaan suoramarkkinointimateriaaleja kirjautumalla verkkokauppaan / ottamalla suoraan yhteyttä OY Anvolin tietosuojavastaavaan.
Asiakas ja/tai ostaja voi milloin tahansa pyytää poistamaan, korjaamaan tai päivittämään suoramarkkinointitarkoituksiin kerätyt henkilötietonsa ja kieltää niiden käsittelyn. Henkilötietojensa poistamiseksi tai päivittämiseksi tai niiden käsittelyn lopettamiseksi asiakkaan ja/tai ostajan tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi tai täyttää lomake, joka on saatavana täältä.
 
3. Ostajan henkilötietojen käsittely oston tai myyntisopimuksen toimeenpanemiseksi
Ostajasta kerätään henkilötietoja osto- ja myyntisopimuksen tekemiseksi. Osto- ja myyntisopimuksen tekemistä varten ostajalta pitää kerätä seuraavat henkilötiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite, johon kuriiripalvelu toimittaa tavarat.
OY Anvol voi välittää ostajan osto- myyntisopimuksen perusteella kerättyjä henkilötietoja kolmansille sopimusosapuolille (pakettupalvelun/kuriiripalvelun/suoramarkkinointipalvelun tarjoajille).
Ostajan osto- ja myyntisopimusta tehtäessä kerättyjä henkilötietoja tullaan säilyttämään seitsemän vuoden ajan kirjapitolain mukaisesti.
 
4. Asiakkaan ja ostajan oikeudet
Asiakkaan ja/tai ostajan oikeudet ovat tärkeitä OY Anvolille. Siksi alla selostetaan kaikki asiakkaan ja ostajan hänen henkilötietojaan koskevat oikeudet.
 
Asiakkaalla ja ostajalla on seuraavat oikeudet:
-     Asiakas ja/tai ostaja voi milloin tahansa ottaa yhteyttä OY Anvoliin hänen henkilötietojaan koskevista asioista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi .
-     Asiakas ja/tai ostaja voivat ottaa milloin tahansa yhteyttä OY Anvoliin saadakseen nähdä henkilötietonsa.
-     Asiakas ja/tai ostaja voivat ottaa milloin tahansa yhteyttä OY Anvoliin päivittääkseen muuttuneet henkilötietonsa.
-     Asiakas ja/tai ostaja voivat pyytää OY Anvoliä poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unohdetuksi).
-     Asiakas ja/tai ostaja voivat pyytää OY Anvoliä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
-     Asiakas voi pyytää OY Anvolia siirtämään henkilötietonsa uuden rekisterinpitäjän haltuun.
-     Asiakas ja/tai ostaja voi ottaa yhteyttä OY Anvolin tietosuojavastaavaan sähköpostiosoitteessa asiakaspalvelu@xslelut.fi  hänen henkilötietojensa käsittelyä koskevissa asioissa.
-     OY Anvolin asiakkaalla ja/tai ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaneuvostoon (Data Protection Inspectorate), mikäli hän haluaa tehdä henkilötietojensa käsittelyä koskevan valituksen.
 
5.   Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen välittäminen eteenpäin
OY Anvol välittää ostajan ja/tai asiakkaan henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
-     Kuljetus- tai kuriiripalvelun tarjoajalle tämän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;
-     Suoramarkkinointipalvelun tarjoajille annetun suostumuksen perusteella;
-     Kirjanpitopalvelun tarjoajalle lakiin perustuvien vaatimusten noudattamiseksi;
-     IT-palvelujen tarjoajille näiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella;
-     Muiden lakeihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.
 
6.   Tietosuojavastaava
OY Anvolin tietusuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@xslelut.fi .
Tietosuojavastaavan tulee vastata asiakkaan ja/tai ostajan tekemiin tiedusteluihin viimeistään 30 päivän kuluttua kirjeen vastaanottamisesta.
 
7. “Sisäänrakennettu yksityisyyden suoja” (Data protecion by design) ja ”oletusarvoinen yksityisyyden suoja” (Data protection by default)
Asiakkaan ja/tai ostajan henkilötietojen korkean tason suojauksen varmistamiseksi OY Anvol suorittaa kaikki kohtuulliset tekniset ja organistoriset toimenpiteet taatakseen henkilötietojen suojauksen.
OY Anvol yrittää varmistaa, että organisaatiossa käytetyt IT-järjestelmät, muut teknologiat ja työjärjestelmät on suunniteltu noudattaen relevantteja ja ajanmukaisia turvatoimia, jotka tarvitaan henkilötietojen turvallista käsittelyä varten. Kaikkia asiakkaan ja/tai ostajan käynnin aikana ja OY Anvolin verkkokaupassa tehtyjen ostosten yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena informaationa. Salattu yhteydenpitokanava pankkien kanssa varmistaa ostajalle hänen henkilötietojensa ja pankkiyteystietojensa turvallisuuden.
 
Henkilötietojen vastaanottajat ovat:
 
Asiakkaan tilaukset ja laskut:
-     IDS/Buum, Directo (kirjanpito-ohjelmisto)

Toimittajat – tilausten toimittamiseksi:
-     Itella

Maksupalvelujen tarjoajat – laskujen maksamista varten:
-     Checkout.fi

Tilastot – information kerääminen verkkokaupan käyttökokemuksen parantamiseksi:
-     Stacc (suositusten kerääminen)
-     Hotjar

Markkinointikanavat:
-     Sendsmaily
-     SMSJazz